วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2553

พระคาถาเงินล้าน


พระคาถาเงินล้าน ของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน - ฤาษีลิงดำ

เคล็ดลับในการสวดต้องเป็นคนที่ถือศีล 5 อย่างเคร่งครัดและหมั่นใส่บาตรและสวดคาถานี้ทุกวันครั้งละ 9 จบ หรือเมื่อนึกได้ก็ให้สวดได้เลยในใจ
หลังจากทำบุญต้องอุทิศบุญกุศลถวายแด่พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันต์ พระโพธิสัตว์ หลวงพ่อปาน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ และครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณและเจ้ากรรมนายเวรทุกครั้ง และถ้าสวดมนต์เสร็จแล้วถ้าได้ทำสมาธิและแผ่เมตตาให้ตัวเอง ให้ผู้อื่นก็จะเรียกเงินล้านเข้าตัวเร็วขึ้น

พระคาถาเงินล้าน
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3 จบ)
สัมปะจิตฉามิ (คาถาย้อนกลับ)
นาสังสิโม พรหมมา จะ มะหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ (คาถาปัดอุปสรรค)
พรหมมา จะ มะหาเทวา อะภิลาภา ภะวันตุเม (คาถาเงินแสน)
มะหาปุญโญ มะหาลาโภ ภะวันตุ เม (คาถาลาภไม่ขาดสาย)
มิเต พาหุ หะติ (คาถาเงินล้าน)
พุทธะ มะอะอุ นะโม พุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง
วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถีโย พุทธัสสะ
มานีมามะ พุทธัสสะ สะวา โหม (คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า หรือ ปัจเจกโพธิ์)
สัมปะติจฉามี (คาถาเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้น)
เพ็ง เพ็ง พา พา หา หา ฤา ฤา
(บูชา 9 จบ ตัวคาถาต้องว่าทั้งหมดทุกตัว)

*** พระคาถานี้พิสูจน์มาแล้วมากมายผู้ที่สวดอย่างจริงจังสม่ำเสมอและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามเคล็ด มีเงินล้านทุกคน***

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น